بایگانی برچسب: سفر، سفر به سوی دل، آرامش

آرامش دستاورد سفر به سوی دل

برای سفر کردن اغلب نیاز به یک برنامه قبلی داریم البته که این بدین معنی نیست که یهویی نمی شود سفر رفت. سفرهای یهویی هم لذت و لطف خاص خودشون را دارند. انگار شوق و شاید بهتر باشد بگویم کنجکاوی بیشتری توی این مدل سفرهاست. حالا همین ها را ربط بدهیم به سفر به سوی […]