بایگانی برچسب: سفر، دل، همدلی،سفر زندگی

سفر به سوی دل

در کتابی خواندم که : بلندترین سفر زندگی، پیمودن راه میان ذهن و دل است. در چند سطر بعد نوشته شده بود که سفر به سوی دل، حرکت به سوی کمال، یکپارچگی، مهر و همدلی است. این جملات برایم معنای خاصی داشتند. می دانستم که یک عمر است با ذهنم حرکت می کرده ام. از […]