بایگانی برچسب: سال جدید، برنامه ریزی، کلمه سال

کلمه ی سال

هر سال اواخر اسفند که میشه حال من دگرگونی خاصی رو تجربه میکنه. انگار موضوع “حول حالنا …” از همین یکی دو هفته مونده به سال جدید شروع میشه. علت اصلی این دگرگون هم موضوع برنامه ریزی برای سال بعد و ارزیابی سالی که گذشته است. یعنی تعیین هدف ها و این طور مسائل هست. […]