بایگانی برچسب: زندگی، نان، سفر به سوی دل

زندگی درست کردن نان است.

امروز یک روز تعطیل است. روزهای تعطیل یعنی روزهایی که از صبح زود مجبور نیستم در محیط کارم حاضر باشم را به کارهای تفننی اختصاص می دهم. پختن نان خانگی کاری است که امروز برایش برنامه ریزی کرده ام. از شانس خوب مقداری آرد محلی تمیز و عالی در یخچال دارم. فرق این آرد با […]