بایگانی برچسب: روابط، گوش دادن آگاهانه، شنونده فعال، شنیدن موثر، بهبود روابط، روابط آگاهانه، همدلی، صمیمیت

چگونه با گوش دادن آگاهانه روابطمان را بهبود دهیم؟

هفته پیش با همکارم در مورد موضوعی صحبت می کردم. احساس کردم مدام حرف مرا قطع می کند و بیشتر از حرف های من، نتیجه برایش مهم است. به این حسم بها دادم و با تعیبر و تفسیرهای کمتر رفتم سر اصل مطلب و نتیجه را گفتم. در کمال تعجب فهمیدم که اصلن خوشش نیامد […]