بایگانی برچسب: روابط، گوش دادن آگاهانه، شنونده فعال، شنیدن موثر، بهبود روابط، روابط آگاهانه، همدلی، صمیمیت

اگر این روش ساده را به کار بگیرید، روابط تان بهبود می یابد

هفته پیش با همکارم در مورد موضوعی صحبت می کردم. احساس کردم مدام حرف مرا قطع می کند و بیشتر از آنچه که من مطرح می کنم، نتیجه برایش مهم است. به این حسم بها دادم و با تعیبر و تفسیرهای کمتر رفتم سر اصل مطلب و نتیجه را گفتم. در کمال تعجب فهمیدم که […]