بایگانی برچسب: رنج و ملال، آرتور شوپنهاور، معنی زندگی

کشمکش یا میل و ملال

امروز به طور اتفاقی به موضوعی برخوردم که اوضاع این روزهایم را خیلی خوب شرح می داد. ماه ها برای گرفتن تصمیمی تقلا کرده ام اما امروز که کار تمام شد خودم را دچار احساس تردید دیدم. فکر می کردم همیشه فکر می کردم اگر روزی این کار را به انجام برسانم و تصمیمم را […]