بایگانی برچسب: رشد

رشد و توسعه فردی

آیا رشد بدون توسعه فردی ممکن است؟ یک نگاه به دور و بر کمک مان می کند که ببینیم این موضوع چقدر مورد توجه خود و اطرافیان مان است. مثال خیلی واضح برای نیازهای ضروری نیازمان به آب و نان و پوشاک و هر آنچه که ما را در برابر شرایط بیرونی مقاوم کرده و […]