بایگانی برچسب: داستانک، عشقِ نوشتن، کتاب خواندن، مادرانه

داستانک؛ مادرانه

زن دو تا دختر دارد. مهمانِ مان را می گویم. یکی شان که مریض است و در خانه مانده. اما آن یکی با دخترعمویش به بازار رفته تا گشت و گذاری بکند. از وقتِ ناهار خیلی وقت است که گذاشته. مادر برای کسب اطلاعی از زمان برگشت شان به تلفن همراهش تماس می گیرد. +خوبی؟ […]