بایگانی برچسب: خودشناسی با نوشتن

صلح درون از طریق یکی شدن با هستی

نخستین آشتی که مهم است، از جان کسانی سرچشمه می گیرد که به رابطه و و حدتشان با کیهان و همه نیروهای آن پی برده و دریافته اند مرکز کیهان در روح بزرگ سکنی دارد و همین مرکز در واقع همه جا در درون یکایک ماست.   بلک الک امروز صبح حین مطالعه وقتی چشمم به […]