بایگانی برچسب: خودشناسی، کار درونی، سختی های خودشناسی

4 دلیلی که می گویند چرا خودشناسی سخت است

از سقراط حکیم خواستند که فرامین فلسفه را در یک جمله خلاصه کند و بگوید نهایت این همه فلسفه بافی چه می شود. سقراط  در پاسخ گفت: «خودت را بشناس.»      همین یک جمله کوتاه، دنیایی از گفته ها و ناگفته هاست که اهمیت آن بر هر کس وقتی ظاهر و هویدا می شود […]