بایگانی برچسب: خودشناسی، لجبازی با خود

چرا با خودم لج می کنم؟

برای شروع نوشته ام، مرددم. از ذهنم میگذره که از کجا باید شروع کرد. یهو یاد ترانه محمد اصفهانی میافتم. به خودم میگم حتمن به موضوعی که می خوام تعریفش کنم ربطی داره. برای همین قبل از اینکه برم سراغ موضوع امروزم تمام ترانه رو می نویسم. شاید نکته های ناپیدا در این ترانه پیدا […]