بایگانی برچسب: خودشناسی، حکایت، حکایت های اخلاقی،بیداری بودای درون، معنویت

رسیدن به نور درون: تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

مشغول خواندن کتابی هستم. جمله ای در این کتاب خواندم از لئونارد کوهن که گفته: ” هر چیزی ترک دارد؛ و از همان جاست که نور به درون می تابد.” واژه های ترک و نور در این جمله به سرعت من را یاد حکایتی که پیشتر از این خوانده بودم انداخت. آن حکایت را نقل […]