بایگانی برچسب: خودشناسی، تفکر عمیق، اکهارت تله، مراقبه

تو فکر کننده نیستی

موضوع بیشتر کتاب هایی که این روزها می خوانم خودشناسی، خودیاری و یا زندگی معنوی است. مشغول خواندن کتاب “سکون سخن می گوید” نوشته اکهارت تله هستم. کتابی کوچک با شکل کلمات قصار و یا بیان جملات کوتاه در زمینه دستیابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری. با خودم فکر می […]