بایگانی برچسب: خودشناسی، آزادی،اپیکتتوس

رسیدن به آزادی در سایه خودشناسی

«هیچ انسانی تا بر نفس خویش تسلط نیابد آزاد نیست.»     اپیکتت حرف اصلی این نقل قول این است که آزاد بودن و داشتن حس آزادی یک حالت درونی است. وقتی چیزی کیفیت درونی پیدا می کند یعنی مربوط به درون می شود، لازم است برای بدست آوردن و کسب آن درون را شناخت. شناخت درون […]