بایگانی برچسب: خروج از منطقه امن، سرزندگی، یادگیری

پیام امروز برای من

من هر روز صبح یک صفحه از کتاب یک سال زندگی آگاهانه را می خوانم. برای من جملات قصاری که نویسنده در بالای متن هر روز می نویسد، پیام آن روز است. پیام امروزش از الیور وندل هلمز بود. الیور گفته: “گاهی اوقات هفتاد ساله ای شاد و امیدوار، جوان تر از یک چهل ساله […]