بایگانی برچسب: جستار، ربکا سولنیت، کتاب خوانی، گم شدن، پیدا کردن خود

آبی دور دست

جستاری با عنوان ” آبی دوردست” بخشی از کتاب “نقشه هایی برای گم شدن” نوشته ربکا سولنیت است که درباره گم شدن حرف می زند. این جستار ویژۀ گم شدن هایی است که مربوط به فاصله هستند. با داستان کشتی شروع می کند که ناخدا و چهارصد سرنشین آن به جای غرق شدن ترجیح دادن […]