بایگانی برچسب: تولد، نگرش به مرگ، آگاهی

تولد یا مرگ

امروز، بنا بر تقویم سال و ماه و به گواهی شناسنامه ام روز تولد من است. واژه تولد به لحاظ بار ذهنی که از یک عمر زندگی جمعی داریم بسیار قوی تر و شادمانه تر از مرگ است. به ما آموخته اند که مرگ پایان هر چیز است و هر کسی رفت دیگر باز نخواهد […]