بایگانی برچسب: تسلط آگاهی، زندگی آگاهانه، سقف شیشه ای آرزوها، کارمندی، شغل کارمندی، موانع رشد

سقف شیشه ای در شغل کارمندی

مقدمه میهای چیکسنت میهای در کتاب “شغل خوب، شغل پوچ” گفته که ” آدم به راحتی زیر سقف شیشه ای یک شغل به دام می افتد و رشدش متوقف می شود.” این عبارت برای من به عنوان یک کارمند قابل درک بود. موضوع مورد بررسی کتاب مذکور، کسب و کارهای خصوصی است و در هیچ […]