بایگانی برچسب: ارزش های زندگی، خودشناسی

ارزش ها در خدمت خودشناسی

ارزش، باوری است که طبق آن زندگی می کنیم؛ آنچه که انجام می دهیم، نه آنچه که فقط حرفش را می زنیم. این بهترین تعریف برای ارزش هاست. مطابق این تعریف اگر من ادعا می کنم سلامتی یکی از ارزش های مهم من است ولی دچار پرخوری و مشکلات مربوط به تغذیه ناسالم هستم پس، […]