بایگانی برچسب: آگاهی

شرایط زمانه و آگاهی ما

این روزها همه ما اتفاقاتی را تجربه می کنیم که بخش بزرگی از انرژی بودن مان را به خودشان اختصاص می دهند. وحشتی که کرونا بر جهان و به ویژه در این روزها بر کشور ما انداخته، اتفاق فروپاشی دولت در افغانستان کشور همسایه شرقی مان که درد و رنج شان مستقیم به ما وارد […]