بایگانی برچسب: آرامش، خنده، جایگاه آرامش در بدن

آرامش چیست؟

این روزها در هر بحث و محفلی که شرکت می کنی در نهایت به تعداد زیادی از افراد برخورد می کنی که طالب آرامش هستند. وقتی در جمعی هستی و می پرسی چه چیزی برایتان ارزشمند و دست یافتن به آن یک هدف مهم است؛ درصد بالایی جواب خواهند داد، آرامش. امروزه، آرامش کالایی نه […]